Saturday, December 19, 2009

WORKSHOP ICT DI CIPASUNG


Sebanyak 6 orang dosen dan 10 orang mahasiswa Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab turut serta dalam Workshop Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis ICT yang diadakan selama dua hari, Sabtu-Ahad 19-20 Desember 2009. Workshop diadakan di Ruang Multimedia Gedung Perpustakaan IAIC.

Workshop dibuka secara resmi oleh Bapak H. Tatang Sunarya selaku sekretaris penanggung jawab Center of Exellent Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis ICT.

Workshop terselenggara atas undangan rekan al-Akh Ustaz Asep M Tamam, kandidat doktor bidang bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain atas undangan beliau, workshop ini juga terselenggara dengan baik atas jasa Ustaz Yusuf Ali, Ustaz Khairul Azami, Ustaz Jajang dan tidak lupa Mang Jajang.

No comments: