Sunday, October 4, 2009

ADAKAH INI SEBUAH KEBETULAN?

Gempa di Sumbar pertama terjadi pada pukul 17:16, dan yang kedua pukul 17:58. Keesokan harinya gempa terjadi di Jami pada pukul 08:52. Fenomena gempa memang dapat dijelaskan secara ilmiah, tetapi kita harus ingat bahwa semua peristiwa di dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah pulalah yang mengatur segalanya, termasuk kapan dan di mana lempengan bumi harus bergeser.

Sebagai langkah introspeksi, angka-angka jam di atas bila dirujuk kepada Al-Quran, angka 17:16 merujuk ke Surah Al-Isra' ayat 16, angka 17:58 Surah Al-Isra' ayat 58, dan angka 08:52 merujuk ke Surah Al-Anfal ayat 52. Jika kita perhatikan isinya, ternyata isinya membuat kita semua harus segera beristighar dan taubat nasuha:

17:16. dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

17:58. tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).


08:52. (keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi amat keras siksaan-Nya.

No comments: