Sunday, October 4, 2009

ADAKAH INI SEBUAH KEBETULAN (2)?

Menanggapi tulisan saya terdahulu, seorang rekan menanyakan bagaimana jika peristiwa gempa Sumbar itu dilihat dari angka tanggal dan bulannya?

Gempa Sumber terjadi pada tanggal 30, bulan 9. Surah 30 adalah Surah Ar-Rum dan ayat 9 itu terjemahannya adalah:

Surah 30 (Ar-Rum) ayat 9:
"dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri".

Subhanallah. Mahasuci Allah.

No comments: