Saturday, November 15, 2008

Seminar Pemanfaatan IT dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah dan Sekolah


Bertempat di IAIN Walisongo Semarang, atas undangan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di bawah naungan Fakultas Tarbiyah, saya menyampaikan presentasi tentang pemanfaatan IT dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah.

Seminar di laksanakan pada tanggal 15 November 2008, bertempat di auditorium 1 IAIN Walisongo Semarang.

Terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan ini, terutama kepada yang terhormat DR. Suja`i selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan segenap dosen pembimbing.

No comments: